درد مشترک

من دردمشترکم..........

                         فریادم کنید......!!!

/ 7 نظر / 2 بازدید
ي تنها ي بي تو

فرياد مرا تو حنجره باش اشك تورا من چشم اينگونه مشترك درهم درد را خواهيم آزمود واندوه را ودلهره ي تنهايي را... [گل]