نامه....

نازنینا مهربانا جانا سلام...

گرم وپراحوال که شاد شاد میخواهمت....

اولین بارکه تورادیدم بوی علف های خشکیده می آمد...زمان درتنگنای عجیبی گیرکرده بودومن هزارا هزاردلهره راروی دلم حس می کردم!

درگنگی عجیبی گیرکرده بودم چشمانت را نمیشناختم هیچ گاه ندیده بودمشان اما همان باراوال دل شکسته مرالرزاند

من محصوربودن تو......

تن یخ بسته ام آرام گرم میشدومن حس میکردم سرخوردن خون دررگانم را!!!!!!!

گذشت .....روزهاگذشت ومن دستانت راگم کردم میان اینهمه دلواپسی......

امابدان....!!!!

مثل کودکی محتاج محبت بی ریای توام!مثل بیدی درچنگال بی مهری باد اسیرم من خودراگم کرده ام توپیدایم کن

نمیدانم روزی این عطش جانکاه من برای رسیدن به توپایان میپذیرد یانه...چقدردیرشناختی ام...که من بیتاب ترازتولحظه هارادرحسرت نبودنت زجرمیکشم....

تومیپنداری که هنوزشایدبیش ازمن عاشقی..

اماآرام من....من بیتابم دستانم را........

دیگر هیچ........... 

/ 8 نظر / 2 بازدید
فردوس

[گل][گل][گل][گل][گل]سلام بر مهدی(ع)، خورشید جان ها و امید انسان ها. مهدی(ع)، یادگار پیامبران، خلاصه ابراهیم، عصاره محمد، احیا و زنده کننده سنت هاست. نیمه شعبان، مطلع خورشید فروزان مهدی(ع) در ظلمت تاریخ است. پیروان قائم آل محمد(ع) همچون او اهل قیام و انقلابند.[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل]مهدی(عج)، کعبه مقصود و قبله موعود امت هاست.[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل]غیبت کبرا، دوره آزمایش منتظران راستین حضرت مهدی(ع) است.[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل]وقتی نیمه شعبان می رسد، گلواژه های «انتظار»، «ظهور»، «فرج»، «حکومت جهانی»، «قسط و عدل»، «دیدار» و «مهدی» می شکفد.[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل] نیمه شعبان، عید منتظران وراثت زمین برای مستضعفان و شکست سلطه های جبّاران است. نیمه شعبان، افروختن چراغ شوق در دل شیعیان و امید بخشیدن به محرومان است[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل]ولادت حضرت مهدی مبارک[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل]با مطلب جدید بروزم .................... [گل][گل][گل][گل][گل][قلب

حس___________تنهایی

مــَـن بـی تــو شعـــر خــواهــم نــوشتـــ؛ تـــو بــی مـَـن چــِـه خــواهــی کــــرد؟ اصـــلا" ... یــــادت هَستـــ کــِــه نیستــَـمــ ...؟

a lone daughter

سلام [لبخند]. ممنونم که بم سر زدی [گل]

حس___________تنهایی

منو با حس__________تنهایی لینک کن کردی بیا بگو با چه اسمی لینکت کنم

محمد-پسرایرونی

سلام. مرسی از دلگرمی که دادی و نظر اندیشمندانه ای که واسم گذاشتی. دوست دارم تبادیل لینک کنیم من پسرایرونی هستم بگو با چه اسمی بلینکمت که بیشتر مزاحمت بشم.[گل][چشمک]

محمد-پسرایرونی

لینک شدید. مرسی از اینکه لایق دونستید. فقط آپیدی باید خبرم کنی تا شرمنده ات نشم[گل]

یاس

سلام ممنون که از وبلاگم دیدن کردی و نظرتو بیان کردی[گل][گل]