سلام،

دلتنگیهایم دوباره سرباز زده اند ولی نوعی دیگر،دچارنوعی جدید از سردرگمی ام ،نمیدانم اینجایی که ایستادم چقد واقعیست!شاید چون همیشه شکل همه چیز برایم زشت بوده به این خاطر هراس واهی بودن این روزها به جانم افتاده،سال 93هم تمام شد،خیلی سخت گذشت امسال مث تمام سالهای پیش فقط یک امتیاز ان هم آمدن فرشته کوچکی که بوی مادرم را میدهد،

شبیه یک لیوان سرپرم که دارد سرریز میشود،وقتی به خودم نگاه میکنم هراسم بیشترمیشود،دیوانه تانه ای در من درحال شورش است،نمیدانم امسال جرات پرواز خواهم داشت یا نه!

کاش کسی بیاید وبماند وهمه زخم های مرا مرحم باشد نه نمکدان به دست.....

عیدتون پیش اپیش مبارک...سال جدید پراز آرامش برای همتون

/ 4 نظر / 38 بازدید
شوریده

سلام مهدخت جان....عیدت مبارک مهربان دوست [گل]

لاله صوفی

گاهی دلمان باید کمی دنبال شاد بودند بگرد

امیلی دختر مهربان

سلام عزیزم اتفاقی وبلاگتون را دیدم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم این پُستی که نوشتی اشک در چشمانم حلقه زد تو باشی زمان میرود بی مکث......نیستی ومن مانده ام وساعت خواب رفته دنیا ......وای بر من مادرم با خواهر جوانمرگ شده ام به رحمت خدا رفتند خدا رحمتشان کند خدا مادر عزیزتان را رحمت کند التماس دعا در شبهای قدر تشنه ام این رمضان تشنه تر از هر رمضانی شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی لیله القدر عزیزی است بیا دل بتکانیم سهم ما چیست از این روز همین خانه تکانی مارا به دعا کاش نسازند فراموش / رندان سحرخیز که صاحب نفسانند امشب رحمت دوست جاریست، مانند رود، نه! مانند باران، اگر دلتان لرزید، بغضتان ترکید، کسی اینجا محتاج دعاست، اگر یادتان بود باران گرفت دعایی به حال من بیابان کنید. اینجا هم هستم www,emilyofnewmoon.blogfa.com

امیلی دختر مهربان

سلام عزیزم اتفاقی وبلاگتون را دیدم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم این پُستی که نوشتی اشک در چشمانم حلقه زد تو باشی زمان میرود بی مکث......نیستی ومن مانده ام وساعت خواب رفته دنیا ......وای بر من مادرم با خواهر جوانمرگ شده ام به رحمت خدا رفتند خدا رحمتشان کند خدا مادر عزیزتان را رحمت کند التماس دعا در شبهای قدر تشنه ام این رمضان تشنه تر از هر رمضانی شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی لیله القدر عزیزی است بیا دل بتکانیم سهم ما چیست از این روز همین خانه تکانی مارا به دعا کاش نسازند فراموش / رندان سحرخیز که صاحب نفسانند امشب رحمت دوست جاریست، مانند رود، نه! مانند باران، اگر دلتان لرزید، بغضتان ترکید، کسی اینجا محتاج دعاست، اگر یادتان بود باران گرفت دعایی به حال من بیابان کنید. اینجا هم هستم www,emilyofnewmoon.blogfa.com