می گم!!!!

می گم !یامن خیلی بیدرکم که آدمارودرک نمیکنم یا اونا ازم چیزای بزرگ میخوان!گاهی اوقات اینقعصبانی میشم که میخوام تمام شیشه های عالموخوردکنم!آخه میدونین  وقتی اعصبانی ام یه چیزی میشکنم آروم میشم اینم یه توهمه دیگه! چه دنیاییه هرکی هرکاری دوست داره میکنه بعدش میگه ای وای ببخشید!منظوری نداشتم!

نمیدونم!یا من نفهمم!!!!یا آدما..............

نمیدونم!!!!!!!!!! 

/ 1 نظر / 4 بازدید
النا

بازم خوبه به تو میگن ببخشین بعضیاشون که دیگه پرو تازه خودتا مقصر جلوه میدن این جور موقعها من میگم الهی شکر که قرار به خریت تمام نایل بشین...