سادگی

گنجشک میخندید چراهرروز بی هیچ پولی برایش دانه می پاشم!اما من

 

میگریستم به اینکه حتی او هم محبت مرا از سادگیم می پنداشت.....!!!!!!!

/ 2 نظر / 2 بازدید

گنجشکها بیهده عاشق نمی شوند باید گذشته باشد از این کوچه دلبری . . .

یک پسر شیمیایی

ممنونم از لطفی که همیشه به من دارید