بازگشت

باز میگردم..همیشه بازمیگردم..

مراتصدیق کنی یا انکار!!!

مرا سرآغاز بپنداری یا پایان!!!

من مرده خداحافظی نیستم....

من روان ه دائم ه یک دوست داشتنم!!!! 

/ 66 نظر / 30 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نداا

ایــن روزها عجیـــــب منتــظر ِ دستـــی هستم که محکـــم بفشارم که یقین داشته باشم برای ِ من است . . .

ali

من ازفاصله ها دلگیرم ، بی تو اینجا چه غریبانه شبی میمیرم ، ساعت گریه و غم هیچ نمیخوابد و من ، در الفبای زمان خسته این تقدیرم .

داش دیوونه

[لبخند][گل]

یاسمین

خودت مرا وابسته کردی! خودت مسئولی!

رها راد

نمی دانم چه می خواهم خدایا بدنبال چه میگردم شب و روز چه می جوید نگاه خسته من چرا افسرده است این قلب پرسوز زجمع آشنایان می گریزم به کنجی می خزم آرام و خاموش نگاهم غوطه ور در تیرگی ها به بیمار دل خود می دهم گوش گریزانم از این مردم که با من به ظاهر همدم و یکرنگ هستند ولی در باطن از فرط حقارت به دامانم دو صد پیرایه بستند

mohammadtehrani

سلام ممنون که بهم سرزدی[لبخند] آپم[گل]

بهراد

فکر میکرم در قلب تو محکومم به حبس ابد... به یک باره جا خوردم... وقتی زندان بان به سرم فریاد زد: هی ... تو آزادی!! .... و صدای گامهای غریبه ای که به سلول من می امد...

بهراد

هر بن بستی حداقل یک راه دارد<راه برگشت