نبودنت...

نوشتن از نبودنت بهم کمک نمیکنه

هیچ چیزی بعدرفتنت بهم کمک نمیکنه

 نشوندمت تو معنی عمیق وناب واژه ها

پیچیدنت به حرم استعاره ها بهم کمک نمیکنه 

امشب دوستی برام پیغام گذاشته بود که رفته سرخاک مادرم وچند دقیقه ای رو کنارش بوده از همین جا ازش هزار بارتشکر میکنم خیلی منت به سرم گذاشتین..... 

 

/ 42 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
.............

بی هیچ صدائی می آیند زمانی که نمی دانی در دلت یک مزرعه آرزو می کارند و… بی هیج نشانی از دلت می گریزند تا تمام چیزی که به یاد می آوری حسرتی باشد به درازای زندگی چه قـــدر بــی رحمنـــد رویـــاهـــا.....

سمـــــــن

میان شعله های خودم گمم اما "دلم" برای هوایت همیشه بیکار است..

حسین

روسری ات را درست ببند لباس هایت بوشیده باشد ارایش نکن !! حتی اگر راه دارد زیبا هم نباش دخترک بنهان کن خویش را این جا ایران است دخترک در دانشگاه هزاران خاستگار داری !!!! اما خاستگار یک شبند در خیابن هزاران راننده شخصی داری اما مقصد هم مکان خالیست و بس ...... کمی نگاه کن در میان دوستانت برادر هایی داری !!!!! باور میکنی ؟ روی خوش نشان بده تا ببینی این برادر ها چگونه هم خوابت میشوند دخترک روز به روز میترسی ازارده خاطر میشوی کمی فکر کنی لرزه بر تنت مینشیند از دید مردم این جا زشت باشی هرزه ای اگر زیبا فاحشه !!! اگر اجتماعی برخورد کنی خراب !! و اگر سرد باشی میگویند قیمتش چند !!!؟؟؟

محمد

فکرِ عشق آتش ِغم در دل حافظ زد و سوخت یارِ دیرینه ببینید که با یار چه کرد که با یار چـــــه کرد که با یار چـــــــــه کرد...

دنیا

سلام.زیباست مهدخت عزیز[گل]

وحید۵۳

آموزگاری به نام مادر نخواهد مرد چون آموزه هایش همیشه زنده است

مهدی

نوشتن از نبودنت... تنها دلخوشی من بود ....[گل]

یامور

مرا به تو هیچ تملکی جز این نیست.. که همواره دلم.. برای “مهربانیت” تنگ می شود.