آنگاه که نباشی!!!

شاید اگرتونباشی قلب من باز هم بزند!!!!

شاید اگر نباشی روح من بازهم به تکاپو برود!!!!!

شاید ......عمر من به طول بیانجامد.....!!!

اما به یادداشته باش!.........که تو عزیز منی!!!

عزیز این قلب...این روح....این عمر.....

آنگاه که تو نباشی...این جان ...جسم...

این روح .....آواره.....

این قلب بیتاب.....واین عمر بی سرانجام خواهد بود......!!!

/ 72 نظر / 26 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد صدیق دیدار احمدی

بـے شـَک اگـرخــُداے بـزُرگ ازبآمِ بـلَند عرش فرودآیــَد و هم اَکنوטּ ازمـَטּ بآ اصـرآر والحآح بـِخوآهـَد کـﮧمـטּ بـﮧ جآے او بـَر عرش کبریآیے او بـِنشینم وَ او بـﮧجآے مـَטּ در مـِحــــ ــــرآب بـﮧ پـَرستیدטּ و عشق ورزیدטּ آغآز کـُند و آتش هآے دَرد و نیآز بـﮧ مـَعبود رآ از جآטּ مـטּ بآز گیرَد و بر جآטּ خویش زَنـَد هـَرگــــ ــ ــــ ــِز...! حـَتے بـَرآے شــَبے تآ ســَحر نـَخوآهــَم پـذیرفت مـَטּ،یک شـَب رآ سـرآسر بآ درد مـَعبود بودטּ و رنج مـَحروم مآندטּ از پـَرستش بـﮧ سـَر نتوآنـَم بــُرد...!

محمد صدیق دیدار احمدی

[פֿـیـآبـآنے] بـِבפטּرَهگـُـذَر... نیمڪَتـ هـآے פֿــآلے... تـآڪسے هـآے بـِבפּטּ سَـرنِشیـטּ... فِنجــانےפֿـآلے اَز قَهــפּه... سیگــارےפֿـامــפּشـ... ✘[مَــטּ] نیـز تَنهــآیَمـ...!✘

محمد صدیق دیدار احمدی

چند وقتیست هرچه می گردم هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم... نگاهم اما... گاهی حرف میزند،گاهی فریاد می کشد... و من همیشه به دنبال کسی میگردم که بفهمد یک نگاه خسته چه میخواهد بگوید...

همدم لحظه ها

اگر چه یادمان می رود که عشق تنها دلیل زندگی است اما خدا را شکر که نوروز هر سال این فکر را به یادمان می آورد.پس نوروزت مبارک که سالت را سرشار از عشق کند

گلشن

مهدخت واقعا قلم فرسایی عالی وزیباس[گل][گل] ممنونم ارادت ذارم

گلشن

مهدخت واقعا قلم فرسایی عالی وزیباس[گل][گل]

هزاران گنج

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد[گل][قلب][گل][قلب][گل]

مهدی

قلبی که بی تو بتپد؟ روح من بدون حضور تو به تکاپو افتد؟ نه اینگونه نیست! هرگز من مدتهاست که بی تو هیچم باور کن