خواب

خوابهایم بوی تورا میدهد..........!!!!!!!!!

نکند آن دورترها مرا درآغوش میگیری......... 

/ 4 نظر / 2 بازدید
ساحل

خیالت حتی در دورترها هم رهایم نمیکند مگرنگفتی میمانی پس کو؟؟؟؟