خواب....

کسی خوابم را دیده که پرواز قاصدک ها را ترانه میخواندم......

کسی خوابم را دیده از جنس بلور  ....کسی که خانه اش نه از سنگ است نه از آجر

ازشیشه های به هم چسبیده ایست که از هر طرف بنگری خدا پیداست!!!

کسی که دلش به وسعت یک خورشید گرم است!! 

کسی خوابم را دیده که خوشبختی را به آغوش کشیده ام.... 

 برای دوست عزیزم ....خداکنه خوابش تعبیر بشه

/ 52 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یه دوست

سنگ هایی که به دیوار فراق تو زدم کعبه میشد من اگر خانه بنا می کردم …

یوسف

درود بر آجی مهدخت عزیز[گل]

لی

غصه مرا کشت وقتی دیدم دست به سینه ایستاده ای....و من تمام را را برای آغوشت دویده بودم!

دوست

زندگی تعبیر رویای خداوند است رویای خدا را آشفته نکنید [گل][گل][گل][گل]

یامور

هر فصلی از سال باشد بی امان می بارم هی تو ! بنفشه زار دلت ، روییده کدام باران است که نمی فهمد لهجه ی اشک هایم را .. ؟

یامور

سلام مهدخت جان خیلی عالی بود عزیز

اينم خوب همين خوب

مهدی

همیشه آمدم این پست را خواندم و دلم نیامد یا ترسیدم چیزی بنویسم نمی دانم حرفی ندارم