فاصله...

درامتداد این جاده لعنتی!

از تو که دور میشوم.....خط های فاصله

میانمان هی بیشتروبیشتر میشوند!!!!

چه بیرحمند این جاده ها!!!!

/ 44 نظر / 36 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بنیامین

سلام گلم بنیامینم وب عاشقانه دیگه نمیرم وب جدیدم ممنون میشم بیای خوشحال میشنم

بنیامین

ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ

بنیامین

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻋﻘﻞ ﺍﻭﺳﺖ ﻭﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻭﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ ﻭﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭ

بنیامین

لبـــــــــانم را دُوخته ام مبــادا بگویم "دوســـــــتت دارم " که هر بار گفتـــــم، تَنــــــــــــهایی ام بزرگتر شد..

بنیامین

طلوع یا غروب چه فرقی می کند وقتی آسمانم را به تماشا ننشسته ای.......

بنیامین

تو راحت باش... من خوبم... من آرامم... آخر من قول داده ام که آرام باشم!! باورت می شود؟! من خوبم...!!!

بنیامین

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﺨﻨﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﻨﺪ

علی اکبر معتمدی

http://sherhaieman.persianblog.ir http://justforgod.persianblog.ir