خوابهای خاتون............

دلتنگی های آدمی را باد ترانه ای میخواند...رویاهایش را آسمان پرستاره نادیده میگیرد وهر دانه برفی به اشکی نریخته میماند..........سکوت سرشار از سخنان ناگفته است از حرکات ناکرده ..اعتراف به عشق های نهان....در این سکوت حقیقت مانهفته است وحقیقت...تو...

مرهم

هوای شانه ای بردلم زده که خستگی های احساسم رادرآغوش بکشد!!!!!

هوس نگاه مردانه ای که جور دلواپسی هایم را...این روزها بی بهانه بکشد........

بی هیچ بهانه ای!!!!!!

+   ماه ; ٧:٥٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir