خوابهای خاتون............

دلتنگی های آدمی را باد ترانه ای میخواند...رویاهایش را آسمان پرستاره نادیده میگیرد وهر دانه برفی به اشکی نریخته میماند..........سکوت سرشار از سخنان ناگفته است از حرکات ناکرده ..اعتراف به عشق های نهان....در این سکوت حقیقت مانهفته است وحقیقت...تو...

انتظار....

امروز بازهم پستچی پیرمحله مان نیامد!!!!یابایدخانه مان راععوض کنیم یاپستچی را!!

توکه هرروزبرایم نامه مینویسی؟؟؟؟

          مگه نه...؟؟؟؟ 

+   ماه ; ٧:٥٦ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir