خوابهای خاتون............

دلتنگی های آدمی را باد ترانه ای میخواند...رویاهایش را آسمان پرستاره نادیده میگیرد وهر دانه برفی به اشکی نریخته میماند..........سکوت سرشار از سخنان ناگفته است از حرکات ناکرده ..اعتراف به عشق های نهان....در این سکوت حقیقت مانهفته است وحقیقت...تو...

 

پنجه درافکنده ایم بادستهایمان به جای رهاشدن

سنگین سنگین بردوش میکشیم باردیگران را به جای همراهی کردنشان.....

 

عشق مانیازمندرهایی ست نه تصاحب.....! 

درراه خویش ایثار باید نه انجام وظیفه.....!!!!

بسیاروقتهاازغم وشادی خویش سخن ساز میکنیم !اما درهمه چیزی رازی نیست.....گاه به سخن گفتن اززخمها نیازی نیست

سکوت ملالها از راز ماسخن تواند گفت....!!

پیش ازآنکه به تنهایی خودپناه بریم ازدیگران شکوه آغازمیکنیم فریاد میکشیم که ترکم گفته اند....

چرا ازخودنمیپرسیم که کسی رادارم که احساسم رااندیشه ورویایم را...زندگی ام را با اوقسمت کنم؟!

آغاز جداسری شاید ازدیگران نبود......!؟

+   ماه ; ٩:٤۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir