خوابهای خاتون............

دلتنگی های آدمی را باد ترانه ای میخواند...رویاهایش را آسمان پرستاره نادیده میگیرد وهر دانه برفی به اشکی نریخته میماند..........سکوت سرشار از سخنان ناگفته است از حرکات ناکرده ..اعتراف به عشق های نهان....در این سکوت حقیقت مانهفته است وحقیقت...تو...

لنگرگاه....

پس از سفرهای بسیار وعبورازفراز وفرود امواج این دریای طوفان خیز بر آنم که درکنارتو......لنگر افکنم

بادبان برچینم....پارو وانهم.......سکان رها کنم.......

به خلوت لنگرگاهت درایم ودرکنارت پهلوگیرم

آغوشت را بازیابم....استواری امن زمین رازیر پای خویش......


 

+   ماه ; ٩:۳٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir