خوابهای خاتون............

دلتنگی های آدمی را باد ترانه ای میخواند...رویاهایش را آسمان پرستاره نادیده میگیرد وهر دانه برفی به اشکی نریخته میماند..........سکوت سرشار از سخنان ناگفته است از حرکات ناکرده ..اعتراف به عشق های نهان....در این سکوت حقیقت مانهفته است وحقیقت...تو...

میخواهم......

می خواهم آب شوم درگستره افق...آنجاکه دریا به آخرمیرسد وآسمان آغاز میشود

می خواهم با هرآنچه مرادربرگرفته یکی شوم.......

حس میکنم ومیدانم....دست می سایم و میترسم...باورمیکنم وامیدوارم که هیچ چیزبا آن به عناد برنخیزد.......

میخواهم آب شوم.......

+   ماه ; ٩:٢٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir