خوابهای خاتون............

دلتنگی های آدمی را باد ترانه ای میخواند...رویاهایش را آسمان پرستاره نادیده میگیرد وهر دانه برفی به اشکی نریخته میماند..........سکوت سرشار از سخنان ناگفته است از حرکات ناکرده ..اعتراف به عشق های نهان....در این سکوت حقیقت مانهفته است وحقیقت...تو...

روز مرگی...

گاهی برایم شعر بخوان...

گاهی تنها به دیدنم بیا.....

وبازهم ننوشتن های مرا آغاز کن!شاعری ام را برهم زن!!!!!!

تودائم می گریزی ازدستانم...ومنکرمی شوی حتی وجودم را...

ونافهمی من از گریز تو آغاز میشود....

من در بند توام!!!!!!دربندروزمرگی.... 

+   ماه ; ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir