خوابهای خاتون............

دلتنگی های آدمی را باد ترانه ای میخواند...رویاهایش را آسمان پرستاره نادیده میگیرد وهر دانه برفی به اشکی نریخته میماند..........سکوت سرشار از سخنان ناگفته است از حرکات ناکرده ..اعتراف به عشق های نهان....در این سکوت حقیقت مانهفته است وحقیقت...تو...

پس بده!!!

درخانه توجامانده نگاهم پس بده!

آن لحظه های دل انگیز دوستی!آن لحظه که دلم باتوگرم عشق بود! 

آن روزکه به تودل دادم تمام وقت.....

آن شب که دل من سوخت باغم فراق...

مویم سپیدشد جرم توکم نبود....

درخانه محقرعشق هنوزجای پای توست...

درکنج این اتاق تودرقاب مانده ای...

بفروش یاد خودرابه من..برو...

پس بده آن دوچشم سیاه را ازروی دوستی به من آن مهروماه را بی حدو بی حساب پس بده ای ماه بی فروغ من عکسی که پیش توبه خوشی هاگرفته ام!!

جسم مال تو....اماجان را ز روی دوستی به من مدتی هدیه کن تا من زسرنیاز زندگی کنم....

پس بده....به من آن لحظه های ناب رابی حدو بی حساب.....

 

 

+   ماه ; ٦:۱٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir