خوابهای خاتون............

دلتنگی های آدمی را باد ترانه ای میخواند...رویاهایش را آسمان پرستاره نادیده میگیرد وهر دانه برفی به اشکی نریخته میماند..........سکوت سرشار از سخنان ناگفته است از حرکات ناکرده ..اعتراف به عشق های نهان....در این سکوت حقیقت مانهفته است وحقیقت...تو...

5وارونه

5وارونه چه معنا دارد؟

خواهرکوچکم از من پرسید.....

من به اوخندیدم!

کمی آزرده وحیرت زده گفت:روی دیوارودرختان دیدم!!!!

بازهم خندیدم....

گفت دیروز خودم دیدم پسرهمسایه 5وارونه به مینومیداد!!!!

آن قدرخنده برمداشت که طفلک ترسید!!!

بغلش کردم وبوسیدمش وبا خودگفتم:بعدها وقتی غم سقف کوتاه دلت را خم کرد...

بی گمان میفهمی 5وارونه چه معنا دارد!!!!!!!!!!! 

+   ماه ; ٥:۳۱ ‎ب.ظ ; جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir