خوابهای خاتون............

دلتنگی های آدمی را باد ترانه ای میخواند...رویاهایش را آسمان پرستاره نادیده میگیرد وهر دانه برفی به اشکی نریخته میماند..........سکوت سرشار از سخنان ناگفته است از حرکات ناکرده ..اعتراف به عشق های نهان....در این سکوت حقیقت مانهفته است وحقیقت...تو...

برای تسکین زخمی که هیچ وقت خوب نمیشود

سلام!پردردوپرغصه!!!

امشب دومین شبی ایست که دختری....مادری...مادرش را به خداسپرده چون من که275روزپیش مادرم را به خداسپردم...

زیرآسمان این شهر زنیست که دیگر لمس دستان مادرش را نخواهد داشت خواستم تسکینی باشم برای دل زخم خورده اش...اماخودزخمی ترم....نازنین زنیست که که امشب هزاران شب دیگردورازمادرش خواهد بود چون من چون هزاران هزار چون من

دوست خوبم...نازنین...بااینکه نمیشناسمت وهیچ گاه ندیدمت اما دلت راروی دل خونین من بگذار شاید آرام گیری 

به این بیاندیش که آرام خوابیده وهیچ چیز هیچ کس دردی برئردهایش نمیگذارد بیاندیش که خدا مهربانترین است پس بهترازماازاومراقبت میکند

ازدوستان عزیز میخوام یه صلوات مهمون این مادرمهربون کنید ممنون 

+   ماه ; ۸:٥٥ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir