خوابهای خاتون............

دلتنگی های آدمی را باد ترانه ای میخواند...رویاهایش را آسمان پرستاره نادیده میگیرد وهر دانه برفی به اشکی نریخته میماند..........سکوت سرشار از سخنان ناگفته است از حرکات ناکرده ..اعتراف به عشق های نهان....در این سکوت حقیقت مانهفته است وحقیقت...تو...

پنج شنبه های لعنتی!

سلام مادرم!دوباره پنج شنبه روی تلخش را نشانم داد..همان دلتنگی را منظورم است همان بغض سنگینی که گاه وبیگاه روی سینه ام سنگینی میکند...این دلتنگی را پایانی نیست انگار...تورفتی وپایم درپیچک انظارگره خورد.همه ازغصه های من گله میکنند همه میخواهند فراموش کنم تورا!!همه میگویند زندگی درجریان است باید سرکنم!امازندگی درجریان نیست وقتی صبح برمیخیزم وصدایت را نمیشنوم!درجریان نیست وقتی دلم میگیرد از زخم دیگران تونیستی که درآغوشم بکشی وبگویی آرام باش نازنینم توببخش!!!!نمی توانم ببخشم مادرم!اصلا قدرت بخششم راگم کردم!بزرگی میگفت.....

توقع چیزیست که همه ازتوانتظاردارندوتونباید ازکسی انتظار داشته باشی!

مادرم!به خوابم بیا.......شاید آرام بگیرم!!! 

+   ماه ; ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir