خوابهای خاتون............

دلتنگی های آدمی را باد ترانه ای میخواند...رویاهایش را آسمان پرستاره نادیده میگیرد وهر دانه برفی به اشکی نریخته میماند..........سکوت سرشار از سخنان ناگفته است از حرکات ناکرده ..اعتراف به عشق های نهان....در این سکوت حقیقت مانهفته است وحقیقت...تو...

» پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٦ :: بخشش
» دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٦ :: دلتنگی
» دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٦ :: تولدزندگی
» چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٤ :: خوب نیستم
» یکشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٤ :: باور2
» پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٤ :: نیستی....
» یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۳ :: یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۳
» دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩۳ :: نفس....
» پنجشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۳ :: خاطرات...
» دوشنبه ٢٢ دی ۱۳٩۳ :: زخم....
» دوشنبه ۳ شهریور ۱۳٩۳ :: محال
» جمعه ۳ امرداد ۱۳٩۳ :: دنیای اینروزای من.....
» شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۳ :: خدا.....
» چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۳ :: مرگ خاموش
» چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: آخرین باران اردیبهشت...ا
» چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: نقاب
» جمعه ٢٠ دی ۱۳٩٢ :: باور....
» یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢ :: بغض
» سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٢ :: خواب
» شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢ :: سلام
» یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢ :: تقدیر
» سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢ :: اشک.......
» جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢ :: فاصله...
» پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٢ :: عیدت مبارک مادرم.....
» شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢ :: نفرت....
» چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢ :: خدایا............
» یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢ :: پیله...
» دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢ :: عادت...
» جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢ :: آشوب
» دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢ :: کوفتگی....
» سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢ :: خاطرات...
» چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢ :: نام تو...
» شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢ :: دنیا...
» دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: اعتراف....
» پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: آرزوها...
» جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: احوال....
» شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: اینروزها.....
» سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: روزت مبارک مادرم
» جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: نبودنت...
» دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: باران.........!
» سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: همسایه..
» شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢ :: پر از حرفهای نگفته
» دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢ :: خواب....
» چهارشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٢ :: بهار
» شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱ :: آخرین پست سال 91برای مادرم...
» سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩۱ :: آنگاه که نباشی!!!
» جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ :: خالی.....ودیگر هیچ
» جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱ :: باور...
» دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱ :: خاتون من!
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: یکرنگی
» چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱ :: برای مادرم.......
» یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱ :: ک_________افی
» پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱ :: آغوش مادرم..
» یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱ :: بی حضورتو......
» چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱ :: اشتباه تو.....
» شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱ :: برای تولد52سالگی مامان
» پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱ :: جنون
» دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱ :: خاتون..
» شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱ :: دروغ
» چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱ :: درد دل
» دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱ :: شلوغی
» شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱ :: تنهایی
» چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱ :: آسودگی..
» یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱ :: کاش
» دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱ :: بدرود دنیا
» شنبه ٩ دی ۱۳٩۱ :: خاتون
» دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱ :: آفتاب تموز
» جمعه ۱ دی ۱۳٩۱ :: دومین یلدای بی تو....
» سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱ :: پناه...
» شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱ :: نیاز...
» دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱ :: بازگشت
» یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱ :: تولد سی سالگی ام.....
» پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱ :: پاسخ تو...
» دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱ :: فاصله...
» سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱ :: قلب ناآرام من...
» پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱ :: پرواز
» شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱ :: تبعید...
» چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۱ :: آرامش....
» جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱ :: دلتنگی....
» دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱ :: اعتیاد....
» شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۱ :: سکوت
» سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱ :: زمان
» جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱ :: آرامش...
» دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱ :: خاطره...
» جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱ :: رفتن
» دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱ :: اولین سال پرواز مامانم!!
» شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱ :: تلخ.....
» سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱ :: من زنم....
» شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱ :: خواب
» چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱ :: یادتو....
» یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱ :: بازگشت..
» جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱ :: شکوه..
» دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱ :: پرنده
» یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱ :: آسوده گی!
» جمعه ۳۱ شهریور ۱۳٩۱ :: دلتنگم.....
» پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۱ :: کفش هایم...
» سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱ :: خربزه......
» یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱ :: بی اعتمادی...
» شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱ :: پیامبر خانه من!
» پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱ :: تپش....
» چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱ :: تو.......
» شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱ :: مژدگانی
» جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩۱ :: .......
» پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱ :: سفر بی تو
» پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱ :: احوال من!
» چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱ :: سکوت
» جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱ :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱
» جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱ :: .....
» جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱ :: تنهایی
» چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳٩۱ :: مرداب
» دوشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۱ :: کدام سخت تر است...
» شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱ :: دنیای این روزای من!
» جمعه ۳ شهریور ۱۳٩۱ :: درد
» جمعه ۳ شهریور ۱۳٩۱ :: انتظارسخت
» سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱ :: پایان مرداد بی تو........
» سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱ :: بی تو!
» سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱ :: بغض
» دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱ :: بغض
» دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱ :: رنج
» دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱ :: نفس
» یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱ :: خودخواهی
» شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱ :: .......
» شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱ :: عیدتون مبارک عزیزان
» پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱ :: مرگ.....
» چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱ :: بی من؟!
» سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱ :: جنون
» سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱ :: خط خطی
» سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱ :: قرض
» دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱ :: درک
» دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱ :: خداهم تنهاست چون هزاران من!
» یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱ :: خدا........
» جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱ :: ک_________________اش
» جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱ :: شب قدر بی تو!!
» چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱ :: دلتنگی!
» چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱ :: ....
» دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱ :: تولد
» دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱ :: باران
» سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱ :: برای تسکین زخمی که هیچ وقت خوب نمیشود
» دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱
» دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱ :: جبران!
» دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱ :: اشتباهی
» پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱ :: سلام دوستان
» پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱ :: درد
» یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱ :: اوست که تصمیم میگیرد....
» یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱ :: خدایا!
» یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱ :: بدون شرح
» یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱ :: ابهام
» یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱ :: زندگی........
» شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱ :: خواب
» جمعه ۳٠ تیر ۱۳٩۱ :: میهمانی خدا
» جمعه ۳٠ تیر ۱۳٩۱ :: جمعه ۳٠ تیر ۱۳٩۱
» جمعه ۳٠ تیر ۱۳٩۱ :: جمعه ۳٠ تیر ۱۳٩۱
» جمعه ۳٠ تیر ۱۳٩۱ :: بی حوصلگی
» پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱ :: پنج شنبه های لعنتی!
» سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱ :: جبران!!!
» دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱ :: حرفی که جزپرنده کسی نمیداند....
» جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱ :: همدردی.........
» سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱ :: دلتنگی
» سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱ :: درددل
» سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱ :: خستگی ام رادریاب....
» شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱ :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
» شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱ :: پندار....
» چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱ :: بازم سفر.....
» دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱ :: مرهم
» شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱ :: انتظار....
» شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱ :: بازی های کودکی!
» جمعه ٩ تیر ۱۳٩۱ :: ....
» پنجشنبه ۸ تیر ۱۳٩۱ :: سکوت.....
» دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱ :: عشق
» دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱
» دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱ :: لنگرگاه....
» دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱ :: میخواهم......
» یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱ :: درد مشترک
» شنبه ۳ تیر ۱۳٩۱ :: نامه....
» جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱ :: ........
» پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱ :: خدایا!!!
» پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱ :: درسی از استاد بزرگ سینما آلفرد هیچکاک
» چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱ :: حتی تابستان هم بی تو آمد
» سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱ :: غم....
» سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱ :: خودکشی.....
» سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱ :: خدایا دوستت دارم!
» دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱ :: سفر
» دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱ :: کاریکلماتورهای دلنشین حسین پناهی
» چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۱ :: خدایا.....
» چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۱ :: غمنامه
» سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ :: قول...
» سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ :: اجازه.....
» دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱ :: سادگی
» دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱ :: سلام....
» جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱ :: انتظار....
» جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱ :: اینم عزیزای دل!!!!!!!
» جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱ :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
» جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱ :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
» جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱ :: روز مرگی...
» سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱ :: خدایا
» سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱ :: بدون شرح...
» سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱ :: برای مادرم!
» جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱ :: انتظار......
» جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱ :: دلتنگی!
» جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱ :: مادر.....
» جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱ :: حرف بزن!!
» پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱ :: فراموشی!!
» پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱ :: سردرگمی!
» سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱ :: غبار عشق دیروز....
» سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱ :: فراموشی!!!
» یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱ :: سنگ نوشته...
» یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱ :: برای مامانم!
» یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱ :: پس بده!!!
» شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱ :: یه مدت میخوام....
» شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱ :: دنیا
» جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱ :: ...........
» جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱ :: می گم!!!!
» جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱ :: خدایا........
» جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱ :: نگرانی......
» جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱ :: جمعه........
» جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱ :: تقاص!!!!!!!
» جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱ :: 5وارونه
» جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱ :: سکه!
» جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱ :: گناه سیب!
» پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱ :: احوال پرسی
» پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱ :: صلح
» پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱ :: شب آرزوها
» پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱ :: شب آرزوها!!!!
» پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱ :: عشق یعنی...........
» پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱ :: سیب
» پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱ :: برای مادرم!
» پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱ :: دیکته........
» پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱ :: پنج شنبه ها
» پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱ :: پنج شنبه ها
» پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱ :: برای مادرم که214روزه تنهام گذاشته به امون خدا!!!!
» پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱ :: خاتون!چقدر بی توتنهایم!!!
» پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱ :: عشق......
» پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱ :: برای تو...........
» پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱ :: انتظار..........
» پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱ :: انتظار............
» پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
» چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱ :: خاتون از کجا اومد؟؟؟؟
» سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱ :: زمستان
» سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱ :: خدا!!!!!!!!!!!!!
» سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱ :: آرامش
» سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱ :: ترس
» سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱ :: سیب
» سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱ :: به پرشین بلاگ خوش آمدید
» شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir